Tüm Eş anlamlılar: ÇARPMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çarpmak

çarpmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Hızla değmek, vurmak
  • "(Ahmet şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı, canı acıyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Etkisiyle birdenbire hasta etmek.
 3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak
  • "(Yeşildirek'te yatan evliya hepinizi çarpar.)" (K. Tahir)
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek
  • "(Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar.)" (B. Felek)
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kurnazlıkla, zorla ele geçirmek
  • "(İhtiyarın üç aylıkları aldığı günler çıkagelir, allem edip kallem edip zavallının yarı maaşını çarpar kaçar.)" (H. Taner)
 6. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kalp, hızlı hızlı vurmak.
 7. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil), matematik] Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darp etmek.
 8. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), mecaz] Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak
  • "(Güzel halk türkülerinde beni çarpan şey bunların hepsinin arkasında bir vaka, bir macera, nihayet bir insan bulunmasıdır.)" (B. R. Eyuboğlu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır