Tüm Eş anlamlılar: TOSLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı toslamak

toslamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Tos vurmak.
  2. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Taşıt ön kısmını bir yere veya bir başka taşıta hafifçe çarpmak.
  3. [mecaz] Önündeki cismi görmeyerek hızla ona çarpmak.
  4. [argo söz] Para vermek
    • "(Beyoğlu'na çıkmadan rejisör ona bir elli kâğıt tosladı.)" (A. İlhan)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır