Tüm Eş anlamlılar: DÖVMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dövmek

dövmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak
  • "(Harp Divanına vermeden önce, şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!)" (H. E. Adıvar)
 2. Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.
 3. Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek.
 4. Ezmek.
 5. Çırpmak.
 6. Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek.
 7. Topa tutmak.
 8. Çarpmak, vurmak
  • "(Ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikan.)" (S. F. Abasıyanık)
 9. Davul vb. çalmak, vurmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır