Tüm Eş anlamlılar: EZMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ezmek

ezmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek
  • "(Ben kendi hesabıma aruzu bir bal mumu gibi ezer, oynar, istediğim şekle sokardım.)" (E. B. Koryürek)
 2. Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek
  • "(Rüzgârın içinde birbirini ezercesine kaçıştılar.)" (S. F. Abasıyanık)
 3. Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek.
 4. [mecaz] Üzmek, sıkıntıya sokmak
  • "(Seven kalbi ezmek, sevmeyen kalbi durdurmaktan daha affedilmez bir cinayettir.)" (A. Gündüz)
 5. [mecaz] Baskı altında tutmak
  • "(Mahzun yüzünü ağlaya ağlaya öpmek arzusu içimi bir açlık gibi ezdi.)" (R. H. Karay)
 6. [mecaz] Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak.
 7. [mecaz] Yenmek, sindirmek.
 8. [argo söz] Harcamak
  • "(Paraları bir haftada ezerim.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır