Tüm Eş anlamlılar: SIKMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

sıkmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Çevresine sarılarak veya bir şey sararak çepeçevre basınç altına almak
  • "(Yalnız kalan kadın titriyor, hıçkırarak kucağındaki yavrusunu sıkıyor.)" (Ö. Seyfettin)
 2. Bir şeyin suyunu, yağını, sıvı kısmını basınçla çıkarıp akıtmak.
 3. Dar gelmek
  • "(Belimi sıktı kemer.)" (Halk türküsü)
 4. Basınçlı bir araçla fışkırtmak, püskürtmek.
 5. Silahla ateş etmek
  • "(Küçük hanım, tabancayı kalbine sıkmak istemiş.)" (H. R. Gürpınar)
 6. Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak.
 7. [mecaz] Sıkıntı vermek
  • "(... ihtimal inanmayacaksınız. Fakat ben sizi sıkmamak için uzatmayarak anlatacağım.)" (Ö. Seyfettin)
 8. [mecaz] Yalan söylemek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır