Tüm Eş anlamlılar: ZORLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı zorlamak

zorlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, mecbur etmek
    • "(Bir realite hissi ile değil, bir tarih hissi ile kendimizi zorluyorduk.)" (F. R. Atay)
  2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak.
  3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Üstelemek, ısrar etmek
    • "(Bütün köylü zorladı da, bu sefer izin alabildi.)" (Ö. Seyfettin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır