Tüm Eş anlamlılar: ÖĞÜTMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı öğütmek

öğütmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir araçla tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek
    • "(Bu değirmen, günde ancak kırk elli çuval öğütebilirdi.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Ezmek, çiğnemek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır