Tüm Eş anlamlılar: ÇIĞNEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çiğnemek

çiğnemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, öğütmek
  • "(Gözlerine uyku denilen şey girmiyor, çiğnediği lokma boğazından inmiyor.)" (H. R. Gürpınar)
 2. Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
  • "(Bunlara dalgın bakarken, öteden gelen bir araba onu çiğneyecekti.)" (M. Ş. Esendal)
 3. [mecaz] Uyulması gereken kural veya yasaya uymamak.
 4. [mecaz] Sayılması gereken bir şeyi saymamak, itibar etmemek, ayaklar altına almak
  • "(Bunu yapmamak, insanlığın mukaddes mirasını çiğnemek değil, kendi hayatımı da inkâr etmek olacaktı.)" (R. N. Güntekin)
 5. [mecaz] Egemenliği altına almak, hükmetmek
  • "(On iki milyonluk bir milleti çiğnemek sevdasına kapıldı.)" (R. E. Ünaydın)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır