Tüm Eş anlamlılar: HARCAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı harcamak

harcamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek
    • "(İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek.
  3. [mecaz] Birinin değer ve onurunu kırıcı bir durum yaratmak.
  4. [mecaz] Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek.
  5. [argo söz] Yok olmasına, ölmesine sebep olmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır