Tüm Eş anlamlılar: GEÇIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı geçirmek

geçirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
 2. Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek
  • "(Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi.)" (K. Bilbaşar)
 3. Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek.
 4. Tespit etmek, yazmak, kaydetmek
  • "(Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi.)" (R. H. Karay)
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak
  • "(Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu.)" (O. C. Kaygılı)
 6. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek.
 7. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak
  • "(Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et.)" (H. C. Yalçın)
 8. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Giymek, giyinmek
  • "(Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti.)" (S. F. Abasıyanık)
 9. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak.
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Herhangi bir durumu yaşamış olmak
  • "(Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi.)" (N. Cumalı)
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Etmek, yapmak.
 12. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Hastalık bulaştırmak.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Zaman harcamak.
 14. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır