Tüm Eş anlamlılar: DEVRETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı devretmek

devretmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Dönmek, dolaşmak.
  2. [hukuk] Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek
    • "(Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin, belki razı olurdum.)" (O. Kemal)
  3. [hukuk] Aktarmak
    • "(Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.)" (T. Buğra)
  4. [eskimiş] Baştan sona değin okumak, bitirmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır