Tüm Eş anlamlılar: KALMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kalmak

kalmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
  • "(Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı.)" (T. Buğra)
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
  • "(Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı.)" (O. C. Kaygılı)
 3. Konaklamak, konmak
  • "(Hemen karargâha yerleşmezsem, ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim.)" (F. R. Atay)
 4. Oturmak, yaşamak, eğleşmek
  • "(Tam beş sene benimle beraber kaldı.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak.
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
  • "(Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı.)" (A. Ş. Hisar)
 7. Oyalanmak, vakit geçirmek
  • "(Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı.)" (N. Cumalı)
 8. Sınıf geçmemek.
 9. İşlemez, yürümez duruma gelmek.
 10. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Geriye atılmak, ertelenmek
  • "(Mahkeme ayın on sekizine kaldı.)" (S. F. Abasıyanık)
 11. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak.
 12. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek.
 13. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Miras olarak geçmek.
 14. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Yapamamak.
 15. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
  • "(Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına.)" (H. Taner)
 16. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Yetinmek.
 17. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Sınırlanmak, bitmemek
  • "(Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı.)" (Atatürk)
 18. [(yardımcı fiil)] Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
  • "(Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştık.)" (F. R. Atay)
 19. [(yardımcı fiil)] Herhangi bir durumu sürdürmek.
 20. [(yardımcı fiil)] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır