Tüm Eş anlamlılar: DURMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı durmak

durmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Hareketsiz durumda olmak
  • "(Motorlu su taşıtlarından biri de, kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 2. İşlemez olmak, çalışmamak
  • "(Bileğimdeki saat durmuş.)" (A. Gündüz)
 3. Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
  • "(Yolda nerede çeşme gördümse durdum, elimi yüzümü yıkadım, su içtim.)" (N. Cumalı)
 4. Dinmek, kesilmek.
 5. Varlığını sürdürmek.
 6. Var olmak.
 7. Beklemek, dikilmek
  • "(Oturacak değil, ayakta duracak yer yok.)" (R. N. Güntekin)
 8. Yaşamak.
 9. Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak.
 10. Kalmak
  • "(Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış!)" (M. Yesarî)
 11. Bir yerde olmak veya bulunmak
  • "(Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu, çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu.)" (T. Buğra)
 12. Belli bir durumda, bir görevde bulunmak
  • "(Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum.)" (H. Taner)
 13. Ara vermek.
 14. Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek.
 15. [(yardımcı fiil)] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır