Tüm Eş anlamlılar: KESMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kesmek

kesmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak.
 2. Dibinden ayırmak.
 3. Düzgün parçalara ayırmak.
 4. Kesici bir araçla yaralamak
  • "(Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim?)" (R. N. Güntekin)
 5. Ucunu almak.
 6. Hayvanın başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak.
 7. Son vermek, gidermek.
 8. Ara vermek
  • "(Bu üç zavallı bizden rahatsız oldular ve derslerini keserek çekildiler.)" (M. Ş. Esendal)
 9. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek.
 10. Akımı durdurmak
  • "(Şimdi belediye ile anlaşamayan müteşebbis cereyanı kesmiş.)" (S. F. Abasıyanık)
 11. Belirtmek, kararlaştırmak.
 12. Verilecek şeyin bir bölümünü alıkoyup vermemek.
 13. Para basmak.
 14. Azaltmak, güçleştirmek.
 15. İskambil kâğıtlarında destenin üzerinden bir bölümünü kaldırıp öte yana koymak.
 16. Geçişi önlemek.
 17. Susmak.
 18. Hasta organı ameliyatla almak.
 19. Bölmek, ayırmak.
 20. Yazıyı, filmi kısaltmak.
 21. [(nesne almayan fiil), argo söz] Uydurmak, yalan söylemek.
 22. [(nesne almayan fiil), argo söz] Rüzgâr, soğuk vb. çok etkili olmak.
 23. [mecaz] Birini yermek, kötülemek.
 24. [mecaz] Karşı cinsten birisini sürekli olarak süzmek, dikkatli bir biçimde bakmak.
 25. [spor] Oyuncuyu takım kadrosuna almamak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır