Tüm Eş anlamlılar: KÖTÜLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kötülemek

kötülemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
    • "(İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana'da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş.)" (S. Birsel)
  2. [(nesne almayan fiil)] İnsanın sağlığı bozulmak.
  3. [(nesne almayan fiil)] Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır