Tüm Eş anlamlılar: BOĞAZLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı boğazlamak

boğazlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Hayvan veya insanı boğazından keserek öldürmek
    • "(Ötmezse o horozu boğazlarız.)" (B. Felek)
  2. [mecaz] Gaddarca, kan dökerek öldürmek
    • "(İki Osmanlı neferi gizlenmişler imiş, biçareleri o dakika boğazlamışlar.)" (A. İlhan)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır