Tüm Eş anlamlılar: BELIRLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı belirlemek

belirlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek
    • "(Künyesi bile, daha doğarken onun yönünü belirlemiş gibi idi.)" (H. Taner)
  2. [mantık] Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.
  3. [mantık] Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır