Tüm Eş anlamlılar: OYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı oymak

oymak isim - Nedir?

 1. Aşiret
  • "(Dayısı, amcası dâhil, obadan, oymaktan kimse dünür gitmeye gönüllü değildir.)" (T. Buğra)
 2. İzcilikte küçük birlik.
 3. Hemen hemen benzer veya aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolunun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri.
 4. Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak
  • "(Bir ağaç kütüğünü keser, oyar, nakışlayıp bezerdi.)" (S. Ayverdi)
 5. Kumaş vb.ni girintili bir biçimde kesmek.

Benzer kelimeler

 • belirgin
 • boy
 • delice
 • delmek
 • diyez nota
 • kaba kepek
 • keskin kenarlı
 • keskin kesilmiş
 • oyunda hile yapmak
 • tizleştirmek
 • uruk
 • yarım ton ince olarak
 • yarım ton inceltilmiş ses
 • çok aç
 • üçkağıtçılık yapmak

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır