Tüm Eş anlamlılar: BOY

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

boy isim - Nedir?

 1. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
  • "(Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi.)" (Ö. Seyfettin)
 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı.
 3. Uzunluk.
 4. Yol, ırmak, deniz kıyısı
  • "(Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi.)" (F. R. Atay)
 5. Kumaş için ölçü.
 6. Uzaklık
  • "(Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir.)" (H. Taner)
 7. Destan
  • "(Boy boyladı, soy soyladı.)" (Dede Korkut)
 8. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan
  • "(Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar.)" (O. S. Orhon)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır