Tüm Eş anlamlılar: TARAF

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

taraf isim - Nedir?

 1. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
  • "(Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat...)" (R. H. Karay)
 2. Yön, yan, doğrultu
  • "(Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Yöre, yer
  • "(Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu.)" (H. Taner)
 4. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.
 5. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.
 6. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır