Tüm Eş anlamlılar: KISIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kısım isim, halk ağzında - Nedir?

  1. Avuç dolusu.
  2. Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim
    • "(Şimdi hayatının rol oynamaya lüzum görmediği kısımlarına, yani onun ev hayatına geliyorum.)" (R. N. Güntekin)
  3. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü
    • "(Kadın kısmı tutunacak yer ister, güvenecek yer ister.)" (Z. Selimoğlu)
  4. Şube, kol, dal.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır