Tüm Eş anlamlılar: KOL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kol isim, anatomi - Nedir?

 1. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm.
 2. [anatomi] Koyun, dana, kuzu vb.nde ön ayağın üst bölümü.
 3. [anatomi] Giysinin kolu saran bölümü
  • "(Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu.)" (O. C. Kaygılı)
 4. [botanik] Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.
 5. [botanik] Makinelerde tutup çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça.
 6. [müzik] Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü.
 7. [müzik] Bir koltukta, bir divanda kol dayamaya yarayan parça.
 8. [müzik] Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri, dal, kısım, branş.
 9. [müzik] Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, karakol, devriye
  • "(Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede, koldan korku yoktu. Rahatça eğlenebilirlerdi.)" (R. H. Karay)
 10. [müzik] İş takımı, ekip, grup
  • "(Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı.)" (S. F. Abasıyanık)
 11. [askerlik] Kanat.
 12. [askerlik] Dizi, düzen.
 13. [denizcilik] Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır