Tüm Eş anlamlılar: DIZI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dizi

dizi isim - Nedir?

  1. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
  2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
    • "(İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz.)" (A. Ş. Hisar)
  3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
  4. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
  5. [askerlik] Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
  6. [matematik] Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
  7. [müzik] Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
  8. [sinema, televizyon] Dizi film.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır