Tüm Eş anlamlılar: DÜZEN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı düzen

düzen isim - Nedir?

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
  • "(Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır.)" (R. N. Güntekin)
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. [mecaz] Dolap, hile
  • "(Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak.)" (E. E. Talu)
 6. [müzik] Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. [sosyoloji] Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. [halk ağzında] Alet edevat takımı.
 9. [halk ağzında] Bez dokuma tezgâhı.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır