Tüm Eş anlamlılar: GÖSTERIŞ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gösteriş

gösteriş isim - Nedir?

  1. Gösterme işi veya biçimi.
  2. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum
    • "(Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi.)" (A. Haşim)
  3. Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık.
  4. Görkem.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır