Tüm Eş anlamlılar: TANTANA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tantana

tantana isim - Nedir?

  1. Görkem, gösteriş
    • "(Kerim Ağa epeyce büyük bir tantana ile oğullarından birinin düğününü yapmak üzere idi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Gürültü patırtı, kuru gürültü.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır