Tüm Eş anlamlılar: AZAMET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

azamet isim - Nedir?

  1. Ululuk, büyüklük.
  2. Gurur
    • "(Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu.)" (R. N. Güntekin)
  3. Görkem, gösteriş, heybet.
  4. Debdebe.
  5. Çalım, kurum, tekebbür
    • "(Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır