Tüm Eş anlamlılar: SALTANAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

saltanat isim - Nedir?

  1. Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
    • "(Bir medeniyetten öbürüne geçerken kaybolan şeylerin yanı başında gerçek saltanatlar da vardır.)" (H. A. Yücel)
  2. [mecaz] Bolluk ve zenginlik, gösterişli yaşayış.
  3. [mecaz] Birinin bir işte, bir yerde bulunan kimseler üzerindeki egemenliği.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır