Tüm Eş anlamlılar: KURUM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kurum

kurum isim - Nedir?

  1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
    • "(Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.)" (Halikarnas Balıkçısı)
  2. Kuruluş, müessese, tesis.
  3. [hukuk] Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese.
  4. [hukuk] Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür
    • "(Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür.)" (H. E. Adıvar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır