Tüm Eş anlamlılar: AILE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı aile

aile isim, sosyoloji - Nedir?

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. [sosyoloji] Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
  • "(En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı.)" (O. C. Kaygılı)
 3. [sosyoloji] Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
  • "(Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki...)" (H. Taner)
 4. [sosyoloji] Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 5. [sosyoloji] Eş, karı.
 6. [sosyoloji] Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 7. [sosyoloji] Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır