Tüm Eş anlamlılar: KIŞI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kişi

 • karakter
 • takınılan tavır
 • kimse
 • can
 • er
 • erkek
 • insan
 • isim
 • koca
 • nefer
 • nüfus
 • şahıs
 • şahsiyet
 • zat
 • roman
 • dinleyen
 • aba vakti yaba
 • yaba vakti aba
 • adam yanıla yanıla
 • pehlivan yenile yenile
 • adıl
 • akıl olmayınca ne yapsın sakal?
 • alışmış kursak
 • bulamacını ister
 • allah'ın kulu
 • aman diyene kılıç kalkmaz
 • anakronizm
 • anam babam kesem
 • elimi soksam yesem
 • ar dünyası değil
 • kar dünyası
 • arkadaşını söyle
 • kim olduğunu söyleyeyim
 • ata binen nalını
 • mıhını arar
 • ateş demekle ağız yanmaz
 • az söyle
 • çok dinle
 • bağa bak üzüm olsun
 • yemeye yüzün olsun
 • bağa bak
 • üzüm olsun
 • balta sapını yonamaz
 • bırakmak
 • birey
 • buldum bilemedim
 • bildim bulamadım
 • bülbülü altın kafese koymuşlar
 • ah vatanım demiş
 • cambaz ipte
 • balık dipte gerek
 • çağaşım
 • çağrılan yere erinme
 • çağrılmayan yere görünme
 • çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar
 • çarık çarıkla
 • sarık sarıkla
 • deli deliden hoşlanır
 • imam ölüden
 • dil yüreğin kepçesidir
 • dokuz keçe
 • su geçe; bir deri
 • soğuk geri
 • el ağzına bakan
 • karısını tez boşar
 • eren
 • evine göre pişir aşını; erine göre bağla başını
 • gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını

kişi isim - Nedir?

 1. İnsan, kimse, şahıs
  • "(Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık.)" (M. Ş. Esendal)
 2. [gramer] Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
 3. [edebiyat] Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
 4. [halk ağzında] Eş, koca
  • "(Kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de.)" (Atasözü)
 5. [eskimiş] Erkek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır