Tüm Eş anlamlılar: KARAKTER

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

karakter isim - Nedir?

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
  • "(Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır.)" (R. H. Karay)
 4. Üstün, manevi özellik
  • "(Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.)" (A. Gündüz)
 5. Basımda harf türü.
 6. [edebiyat] Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. [felsefe] Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır