Tüm Eş anlamlılar: ÜSTÜN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı üstün

üstün sıfat - Nedir?

  1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
    • "(Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum.)" (R. H. Karay)
  2. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik
    • "(El elden üstündür ta arşa kadar.)" (Atasözü)
  3. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır