Tüm Eş anlamlılar: SEÇMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı seçmek

seçmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak veya yararlanmak için ayırmak.
 2. Birine oy vererek bir göreve getirmek.
 3. Üstün, iyi, uygun bularak yeğlemek
  • "(Benim ne akla hizmet edip de Almanca muallimliğini seçtiğime şaşıp şaşıp kalıyordu.)" (H. Taner)
 4. Ne olduğunu anlamak, fark etmek
  • "(Sizler gezip tozmakta hür olduğunuz hâlde insan zekâsı ile bir adım ilerisini seçemiyorsunuz, sezemiyorsunuz.)" (R. H. Karay)
 5. Farklı görmek, üstün görmek.
 6. Tercihini bir yönde kullanmak.
 7. Titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır