Tüm Eş anlamlılar: BULMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bulmak

bulmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak
  • "(Kafam her an bir konu bulmak için bin bir çeşit şeye müracaat ediyor.)" (H. E. Adıvar)
 2. Bir şeyi elde etmek.
 3. Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
 4. Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek
  • "(Şu kuvvetin, cevherin sırrını bulmaya çalışıyorum.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek.
 6. İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak
  • "(Kadınlık namına düşündüğüm şeylerin hiçbirini karımda bulamadım.)" (Ö. Seyfettin)
 7. Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak
  • "(Böylece yılın ortasını bulduk.)" (R. H. Karay)
 8. Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak
  • "(Ben de bunu akıllıca buldum.)" (M. Ş. Esendal)
 9. Seçmek, uygun saymak
  • "(Bazen onlara yeni ve güzel kıyafetler buluyor.)" (H. E. Adıvar)
 10. Sağlamak, temin etmek
  • "(Sen otur ye, ben yatarken, kendim bir şeyler bulur, yerim.)" (S. F. Abasıyanık)
 11. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Kabahat, suç, kusur yüklemek.
 12. [(nesne almayan fiil)] Cezaya uğramak.
 13. [(nesne almayan fiil)] Hatırlamak
  • "(Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem, inanır mısınız?)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır