Tüm Eş anlamlılar: YETIŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yetişmek

yetişmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak
  • "(Gâvur Ali kahvedeki cemaate hiçbir şey söylemeden küçük çobanla uzaklaştı, bir nefeste ağıla yetişti.)" (Ö. Seyfettin)
 2. Vaktinde tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak.
 3. Vaktinde varmak, vaktinde bulunmak
  • "(Öteki tünelle gelseler de vapura yetişeceklerini bilirlerdi.)" (A. Ş. Hisar)
 4. Bir işe başlamış olanlara veya gidenlere sonradan katılmak
  • "(Kadınlar, derme çatma ayakkabılarıyla onlara zor yetişebiliyorlardı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 5. Değmek, uzanıp dokunabilmek.
 6. Vakit bulmak, yapabilmek.
 7. [(nesne almayan fiil)] Yetmek, yeter olmak, kâfi gelmek.
 8. [(nesne almayan fiil)] Bir zamanda yaşamış olmak, bir zamanı veya kimseyi görmüş olmak
  • "(Bol zamanıma yetişti de, ben onu böyle şımarık büyüttüm.)" (P. Safa)
 9. [(nesne almayan fiil)] Üremek, büyümek, olmak
  • "(Şu Marmara kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti.)" (S. F. Abasıyanık)
 10. [(nesne almayan fiil)] Eğitim görmüş olmak, öğrenmek, gelişmek
  • "(İşte bu kadronun içinde yetişecektim ben.)" (Y. Z. Ortaç)
 11. [(nesne almayan fiil)] İş görebilecek yaşa gelmek, büyümek.
 12. [(nesne almayan fiil)] Yardım etmek, yardımına koşmak
  • "(Tam o sırada talih imdadıma yetişti.)" (R. H. Karay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır