Tüm Eş anlamlılar: SEZMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sezmek

sezmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek
    • "(İkinci Dünya Savaşı'na doğru gittiğimizi en evvel sen sezmiştin.)" (R. H. Karay)
  2. Anlamak, fark etmek
    • "(Onun deli sayılmasının sebeplerini gizlice biz de sezerdik.)" (A. Ş. Hisar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır