Tüm Eş anlamlılar: DUYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı duymak

duymak - Nedir?

 1. Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
 2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] İşitmek, ses almak
  • "(Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor.)" (Y. Z. Ortaç)
 3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek
  • "(Yüzme denilen mucizeyi ancak beş altı sene sonra avuçlarımızın içinde duyabilecektik.)" (B. R. Eyuboğlu)
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir ruh durumu içine girmek
  • "(Hakiki bedbahtlar, sefaletlerini birdenbire açığa vurmaktan utanç duyarlar.)" (R. N. Güntekin)
 6. [mecaz] Sezmek, fark etmek, hissetmek
  • "(Güzel olmasın, fakat ruhu olsun, bir şey duysun.)" (H. C. Yalçın)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır