Tüm Eş anlamlılar: SOĞUK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

soğuk sıfat - Nedir?

 1. Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
  • "(Bu el soğuktu ve titriyordu.)" (P. Safa)
 2. Üşütecek derecede ısısı olan
  • "(Güneşli, soğuk bir gündü.)" (S. F. Abasıyanık)
 3. [isim] Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu
  • "(Karın soğuğu başka bir tür soğuktur.)" (S. F. Abasıyanık)
 4. [zarf] İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.
 5. [mecaz] Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan.
 6. [mecaz] Yakın ve içten olmayan, ilgisiz
  • "(Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar.)" (R. H. Karay)
 7. [mecaz] Sevimsiz veya yersiz, antipatik
  • "(Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu.)" (H. C. Yalçın)
 8. [mecaz] Cinsel istek duymayan.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır