Tüm Eş anlamlılar: DONUK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

donuk sıfat - Nedir?

  1. Parlaklığı olmayan, mat
    • "(Donuk yıldızlar gökte titreşir.)" (N. Cumalı)
  2. Canlılığı olmayan, fersiz (göz)
    • "(Bakarsınız donuk bakışlı, alık suratlı bir adam onların elinde bir dâhi çehresi alıvermiş.)" (H. Taner)
  3. [mecaz] Canlılığı az olan, durgun, uyuşuk.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır