Tüm Eş anlamlılar: VURGUN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

vurgun isim - Nedir?

  1. Kolayca ve haksız ele geçen kazanç, ihtikâr, spekülasyon.
  2. Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar.
  3. Dalgıcın, çok derinlerdeki suyun basıncı, iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe veya birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda uğradığı inme veya ölüm.
  4. [sıfat] Silahla yaralanmış olan.
  5. [sıfat, mecaz] Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
    • "(Onun da kendisine vurgun olduğuna gönülden inanmaktadır.)" (T. Buğra)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır