Tüm Eş anlamlılar: KAZANÇ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kazanç isim, ticaret - Nedir?

  1. Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.
  2. [mecaz] Yarar, çıkar, kâr
    • "(Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır