Tüm Eş anlamlılar: DARGIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dargın

dargın sıfat - Nedir?

  1. Darılmış olan, küskün
    • "(Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Soğuk, ilgisiz
    • "(Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı.)" (Y. Z. Ortaç)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır