Tüm Eş anlamlılar: YAPMACIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yapmacık sıfat - Nedir?

  1. İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, suni, zahirî
    • "(Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır