Tüm Eş anlamlılar: BILMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bilmek

bilmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
  • "(Bu adam, bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye sezen bambaşka bir insandır.)" (H. Taner)
 2. Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
  • "(Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz.)" (B. Felek)
 3. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek.
 4. Tanımak, hatırlamak
  • "(Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?)" (H. R. Gürpınar)
 5. Sanmak, varsaymak, farz etmek
  • "(Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir.)" (R. H. Karay)
 6. Sorumlu tutmak.
 7. İnanmak
  • "(Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku.)" (N. Cumalı)
 8. İşine gelmek, uygun bulmak.
 9. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur.
 10. Saymak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır