Tüm Eş anlamlılar: SANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sanmak

 • hayaline kapılmak
 • zannetmek
 • yanında götürmek
 • bellemek
 • bilmek
 • ummak
 • tahmin etmek
 • gibisine gelmek
 • öyle gelmek
 • sanısına kapılmak
 • zannına düşmek

sanmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek
  • "(Sahiden hasta sanıyorlar, tebdilihava tavsiye ediyorlardı.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Gibi gelmek, farz etmek
  • "(Bu hareketimi tamamıyla histen gelen bir şey sandı.)" (P. Safa)
 3. Bir şey veya kimsenin ... olduğunu düşünmek
  • "(Doktor Sevim, hastayı ilk gördüğü an kendinde değil sanmıştı.)" (A. İlhan)

Benzer kelimeler

 • değer biçmek
 • fiyat biçmek
 • göbeğini kesmek
 • haberi olmak
 • kestirmek
 • memul etmek
 • paha biçmek
 • söylemek
 • umut beslemek
 • umut etmek
 • vâkıf olmak
 • öğrenmek
 • ümit etmek
 • üstüne almak
 • şaşma

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır