Tüm Eş anlamlılar: TAŞIMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı taşımak

taşımak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
  • "(Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Üstünde bulundurmak
  • "(Boynunda asılmış gümüş bir köstek taşırdı.)" (Y. K. Beyatlı)
 3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek
  • "(Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur.)" (S. Birsel)
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Giymek
  • "(Devlet üniforması taşıyordu.)" (H. Taner)
 6. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak.
 7. [mecaz] Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek.
 8. [mecaz] Duymak, hissetmek
  • "(İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşırlar.)" (T. Dursun K)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır