Tüm Eş anlamlılar: SALLANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sallanmak

sallanmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak.
  2. Bir şey belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek.
  3. Salıncak, hamak vb.nde kendini sallamak.
  4. Vaktini boş ve yararsız işlerle uğraşarak geçirmek, oyalanmak, savsaklanmak.
  5. Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek
    • "(Yere çivilenmiş koca masayı sarsarken oda bir salıncak gibi sallanıyor.)" (S. F. Abasıyanık)
  6. [mecaz] Makamından veya bulunduğu durumdan uzaklaşmak, yerini bir başkasına bırakmak tehlikesiyle karşılaşmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır