Tüm Eş anlamlılar: AĞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

ağmak (nesne almayan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Sarkmak, aşağıya inmek, eğilmek, meyletmek
    • "(Hiç konuşmadan güneş batıya ağıncaya dek çalıştılar.)" (R. N. Güntekin)
  2. Yükselmek, yukarı çıkmak
    • "(Ay oldum âleme doğdum, bulut oldum göğe ağdım.)" (Yunus Emre)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır