Tüm Eş anlamlılar: INDIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı indirmek

indirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak
  • "(Zeynep'i o sel yatağından, yağdan kıl çeker gibi indirdi.)" (Y. Kemal)
 2. Bir taşıt veya binek hayvanından aşağıya almak.
 3. Fiyatını azaltmak, düşürmek.
 4. Hızla vurmak
  • "(Genç adamın başına son darbeyi indirdi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 5. Kapamak.
 6. Yağmur, sis, birdenbire bastırmak
  • "(Haberlerle birlikte hızlı bir yağmur indirdi.)" (N. Cumalı)
 7. Kırmak, tahrip etmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır